Förskoleklass

Välkommen till förskoleklass

Det år ditt barn fyller sex år har hen rätt att börja i en förskoleklass. Det är en frivillig, avgiftsfri övergång mellan förskola och skola. Undervisningen ger eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen.

 På Bäckahagen har vi tre förskoleklasser som har undervisningstid mellan kl. 9 – 12. Lunch serveras vid 12 och därefter fortsätter eleverna i vår fritidsverksamhet.

Undervisning under skolåret har fokus på följande områden:

Språk och kommunikation
Skapande och estetiska uttrycksformer
Matematiska resonemang och uttrycksformer
Natur, teknik och samhälle
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Varje termin bjuder vi in till utvecklingssamtal och föräldramöte.
 

Våra förskolelärare kontaktar du enligt nedan:

FA: Lotta Zachrisson                   telefon: 08 508 20454   lotta.zakrisson@stockholm.se
FB: Leyla Serin                            telefon: 08 508 20436   leyla.serin@stockholm.se
FC: Segen Meles                         telefon: 08 508 20448   segen.meles@stockholm.se

4:e lärare: Maria Garpebo           
Lärare: Anna Jonsson                  telefon: 08 508 20427   aa13899@stockholm.se

Dela:
Kategorier: