Förskoleklass c

Välkommen till förskoleklass C på Busebo

Det år ditt barn fyller sex år har hon eller han rätt att börja i en förskoleklass. Det är en frivillig, avgiftsfri övergång mellan förskola och skola. Undervisningen ger eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen.

 

 På Bäckahagen har vi tre förskoleklasser som har undervisningstid mellan kl. 9 – 12. Lunch serveras vid 12 och därefter fortsätter eleverna i vår fritidsverksamhet.

 

Undervisning under skolåret har fokus på följande områden:

Språk och kommunikation

Skapande och estetiska uttrycksformer

Matematiska resonemang och uttrycksformer

Natur, teknik och samhälle

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 

Varje termin bjuder vi in till utvecklingssamtal och föräldramöte.

Förskolelärare:

FA: Leyla Serin           tel. 08 508 20436   leyla.serin@stockholm.se

FB: Segen Meles        tel. 08 508 20448   segen.meles@stockholm.se

FC: Lotta Zachrisson  tel. 08 508 20454  lotta.zakrisson@stockholm.se

 

 

 

Dela:
Kategorier: