Grundsärskolan

Vår skola vänder sig i första hand till elever med autism och autismliknande funktionshinder. Vi har en klass med elever i årskurs 7 – 9.

Verksamhet

Undervisningen sker med tydliggörande pedagogik och utifrån individuella utvecklings- och kursplaner. Eleverna undervisas också i musik. idrott, hemkunskap, slöjd och bild av skolans grundskolelärare. Personaltätheten är stor inom särskolan med kompetent personal.

Arbetssätt

Eleverna har olika individanpassade aktiviteter och schema som de följer såväl morgon som eftermiddagstid. Detta planeras utifrån elevens förmåga.

Klasserna undervisas av specialpedagoger tillsammans med elevassistenter. Elevassistenterna är en stor resurs under skoltid och leder och organiserar fritidsverksamheten i samma lokaler. Tydlighet och struktur är ledord i vårt arbetssätt.

Låter det intressant och som en skola för Ditt barn?

Kom och besök oss! Vi finns i Bandhagen på Skebokvarnsvägen 55

Ring vår biträdande rektor Calle eller direkt till oss på särskolan.

  • Bitr. rektor: Carl Colliander 08-508 20404
  • Klasslärare: Pär Svensson 08-508 20421
  • Trollebo fritids 08-508 20470
Dela:
Kategorier: