Klass 1b

Klasslärare: Stina Gustafsson, 08-508 42 162, stina.gustafsson@stockholm.se

Fritidshemskontakt:Niaz Abdulla och Jimmy Ekelund, Skebo 08-508 20 465

Andra undervisande lärare är:

 

Viktigt!

Det är viktigt att frånvaroanmäla sitt barn vid sjukdom eller annan frånvaro. Detta görs genom att ringa eller skicka sms på klasstelefonen, maila klasslärare eller själv anmäla i skolwebben senast 7:30.

Telefon:  08-508 42 162

Sms:       076-12 42 162

Mail:      stina.gustafsson@stockholm.se

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: