Klass 2b

Välkommen till klass 2b!

Klasslärare: Linnea Österroos, 08-508 20  453, linnea.osterroos@stockholm.se

Fritidshemskontakt: Göran Lundgren, Busebo, 508 20 421

Andra undervisande lärare är:

 

Frånvaro:

Vid sjukdom ring till klasstelefonen på tel: 08-508 20 453 senast 07.30. Alternativt skicka mail om ni inte själva lägger in frånvaron i skolwebben.

Dela:
Kategorier: