Klass 3b

Välkomen till klass 3b!

Klasslärare: Linn Carrol, 08-508 20 460, linn.carrol@stockholm.se

Fritidshemskontakt: David Garcia, Skebo Inn, 08-508 204 65

 

Frånvaro:

Vid sjukdom ring till klasstelefonen på tel: 08-508 20 460  senast 07.30. Alternativt skicka mail om ni inte själva lägger in frånvaron i skolwebben.

 

Dela:
Kategorier: