Klass 3c

Välkommen till klass 3c.

Klassföreståndare i klassen är Sophie Lindell, 08-508 20 423

Fritids kontakt: Lovisa Craftman

 Mailadress: sophie.lindell@stockholm.se

.

Frånvaro:

Vid sjukdom ring till klasstelefonen på tel: 08-508 20 423 senast 07.30. Alternativt skicka mail om ni inte själva lägger in frånvaron i skolwebben.

 

 

 

 

                                      

 

 

 

                                 

Dela:
Kategorier: