Likabehandlingssamordnare

Vår Likabehandlingssamordnare heter Janice Marega och har arbetat på Bäckahagens skola sedan 1996. Janice lyder under Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Arbetsuppgifterna består i att främja och förebygga likabehandling samt vårt agerande i akuta skeenden. Arbetet läggs upp på individ, grupp och organisationsnivå i ett årshjul där de olika arbetsmomenten läggs in.

Exempel på likabehandlingssamordnarens åtaganden:

 • Rekrytera nya Bäckaänglar (september)
 • Leda Likabehandlingsrådet (= LBR, bäckaänglar) årskurserna 4-6 och 7-9
 • Leda elevrådet årskurs 1-3
 • Trygghetsvandra höst och vår med årskurs 1-3, LBR årskurs 4-6 och årskurs 7-9
 • Uppmärksamma exempelvis FN-dagen, initierar arbete kring Trygghetsdagen
 • Omarbeta trygghetsenkäten för årskurs F-9. Informera och dela ut den. Analysera resultaten, informerar personal och elever om resultaten samt sätta in olika insatser utifrån resultaten
 • Insamling av det arbete som gjorts i verksamheten för att främja och förebygga likabehandling
 • Upprätta en ny likabehandlingsplan i december-januari
 • Arbeta med Värdegrundsgruppen och hålla i workshop kring värdegrund
 • Informera och leda gruppverksamhet utifrån till exempel utanförskap, främlingsfientlighet, rasism, diskrimineringsgrunderna m.m.
 • Samtala och stötta personal
 • Utreda en del kränkningsärenden

 Janice nås enklast på telefon: 08-508 20 413 eller på mail: Janice.marega@stockholm.se

 

Dela: