Rektorsbrev

Välkommen till vår hemsida och min informationssida!

Jag heter Sabine Albertsson och har arbetat som rektor för Bäckahagens skola i sex år. Dessförinnan arbetade jag i 20 år på Nytorpsskolan i Johanneshov. Jag bor med min man och en son i Årsta. Jag har också en dotter som flyttade hemifrån för några år sedan.

Jag som rektor och pedagogisk ledare för skolan har höga förväntningar på våra resultat, på våra elever, på alla medarbetare och på mig själv. För mig är samarbetet med föräldrar viktigt - det ökar tryggheten och trivseln för eleverna.

Tryggheten i skolan skapar goda studieresultat. När alla medarbetare, föräldrar och övriga i vårt närområde samarbetar kring våra elever kommer vi alla bidra till en ännu tryggare skola och arbetsplats.

Bäckahagens skola ska vara det självklara valet för alla våra elever i närområdet. Det är viktigt att alla våra elevers föräldrar och medarbetare är stolta över vår skola.
Under det pågående läsåret 2016/2017 vill jag att alla mina medarbetare och våra elever fortsätter att skapa den pluggkultur som håller på att växa fram.

Skolan är viktig 
Skolinspektionen har hjälp oss till högre resultat, utifrån deras granskning har vi gjort en rad åtgärder som har förbättrat undervisningen och skapat en ännu mer trivsam skola. Du som är nyfiken på detta kan läsa mer om det under "viktiga dokument".

Under detta läsår är det fokus på att öka tryggheten och studieron.

Nyheter detta nästa läsår är att vi kommer förtäta med personal från fritidshemmen och fler lärare under de flesta lektioner. Varje arbetslag kommer ha tillgång till en speciallärare och även lärare som arbetar med särskilt stöd.

Vi har även satsat på en extra idrottslärare för att bland annat öka simkunnigheten bland våra elever och ge möjlighet till extra idrott. 

Min ambition som rektor är att försöka göra skillnad via mitt ledarskap och driva utvecklingen framåt via olika arbetssätt, exempelvis språkutvecklande arbetssätt, Hjärna Rörelse (väva in mer rörelse under "vanliga" lektioner för att bidra till kreativitet och öka inlärningen) och ett inkluderande/involverande förhållningssätt.

Vår satsning på IKT (Informations- och kommunikationsteknik) fortsätter att ge fler elever tillgång till digitala läromedel.

Skolan växer varje år och till detta läsår har vi även paviljonger. Inom kort startar också en ombyggnad av matsal, kök och renovering av hela skolhuset. Trolig start för detta är vårterminen 2018.
                                    
Vi är vår skola!
 

Dela:
Kategorier: