Skolpsykolog

Vår skolpsykolog heter Barbara Perez och finns på skolan måndag, onsdag och fredag mellan kl. 08.00-16.30.

Hon nås enklast via e-post barbara.perez@stockholm.se eller på telefon: 08- 508 32 291.

Skolpsykologen är anställd på skolan och arbetar på uppdrag av rektorn. Psykologer inom skolan omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen och står under tillsyn av Socialstyrelsen.

Skolpsykologens främsta uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Arbetsuppgifterna innefattar rådgivning och konsultation till skolans personal, att bidra med kunskap om psykologiska processer och psykiska besvär samt genomföra utredningar och bedömningar av elever som stöd i arbetet med att utforma pedagogiska strategier. Skolpsykologen ingår även i skolans elevhälsoteam. 

Föräldrar är välkomna att kontakta skolpsykologen för frågor och funderingar kring barns psykiska svårigheter och besvär i skolan. Som förälder kan du även kontakta Barn- och Ungdomspsykiatrin samt vissa vårdcentraler inom Stockholms län för att få stöd och behandling för barns psykiska besvär.

Vid psykosocial ohälsa samt förfrågan om elevsamtal vänligen kontakta kuratorn på skolan.

 

 

Dela:
Kategorier: