Skolsköterska

Skolhälsovårdens lokaler ligger centralt vid ljushallen, och vår skolsköterska Kristin finns i skolan alla dagar i veckan.

Du når Kristin enklast via epost: kristin.lundqvist@stockholm.se eller på telefonnummer 076-12 204 12

På den fasta telefonen kan du lämna meddelande på telefonsvararen 08-508 204 12.

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården (BVC) och skolhälsovården ska främst vara förebyggande. Vi erbjuder hälsokontroller kontinuerligt under grundskoleåldern och vaccinationer under skolår F-1 (flickor och pojkar) och årskurs 5 (flickor).

Eleverna får göra en hälsoprofil under skolår 4 och 8, där målet är att eleven efter samtal kan stärka sin självkänsla och uppmuntras till egna medvetna val.
Skolsköterskan träffar även enskilda elever som söker hjälp utifrån sina behov. Hjälpen kan vara rådgivning, undersökning och enklare sjukvård men ofta med hänvisning vidare till sjukvården.

Tillsammans med skolledning, likabehandlingssamordnare, skolkurator och speciallärarna ingår skolsköterskan i skolans elevhälsoteam.

Skolläkaren kommer till skolan en dag varannan vecka. Alla elever som går i klass F-1 kallas till skolläkaren tillsammans med vårdnadshavare för en allmän hälsokontroll.  Övriga elever kommer till skolläkaren på eget, föräldrars eller skolsköterskans initiativ genom tidsbokning via skolsköterskan.

 

Dela:
Kategorier: