Stor satsning på Ipad i Bäckahagen

Skolans målsättning är att varje elev ska ha tillgång till en Ipad i undervisningen och har därför satt målet "En till en" ipad inför hösten 2018.

Surfplattorna  är spridda bland våra olika åldersgrupper, där den största satsningen sker på lågstadiet där de används exempelvis för läsinlärning. Förhoppningen är att vi kan fortsätta att utveckla satsningen och inom några år erbjuda alla elever Ipadstöd i undervisningen.

Dela:
Kategorier: