Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren har av tradition en viktig roll på skolan och eleverna har tillgång till studie- och yrkesvägledning under hela sin högstadietid.

 Studie- och yrkesvägledaren i Bäckahagens skola heter Gunnar Elison och nås på telefonnummer 08- 508 20415 och email: gunnar.elison@extern.stockholm.se

 

 

 

Dela: