Till innehåll på sidan

Allergi och astma

Nötförbud på skolan

Nötförbud

På Bäckahagens skola råder totalt nötförbud. På grund av svår allergi får inget som innehåller nötter tas in på skolan. Förbudet gäller även utflykter.

Tänk på kring astma och allergi

  • Energitillskott i form av nötmixer eller "bars" får inte tas med eller användas under skoltid.
  • Inget hembakat får tas med. Om klassen kommit överens om fika vid till exempel avslutning ska det vara godkänt av köket och inhandlat via skolan.
  • Starkt doftande deo eller parfym, framförallt i sprayform ska inte användas i skolan.

Rutiner

Nya elever fyller i Hälsodeklaration ny elev och blankett för journalrekvisition lämnas till skolsköterskan.

Om barnet behöver medicin under skoltid ges information till barnets mentor i första hand. Blankett Egenvård under skoltid fylls i av vårdnadshavarna tillsammans med mentor och annan berörd personal.

Behöver barnet specialkost på grund av sjukdom fylls en sådan lapp i och lämnas till köket. Första gången lappen lämnas in ska läkarintyg bifogas.  Om barnets sjukdom finns dokumenterad i skolhälsovårdsjournalen behöves ej läkarintyg. Ny lapp skickas in till köket varje läsår. Behövs medicinering, bifoga även egenvårdslapp till köket.

 

Dela:
Kategorier: