Till innehåll på sidan

Bäckahagen - en övningsskola

Stockholms universitet inledde hösten 2010 ett pilotprojekt med särskilt utvalda övningsskolor, i vilket den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (vfu) genomförs i nära samarbete med några av regionens skolor och deras huvudmän.

Universitetet har fått ett uppdrag av Utbildningsdepartementet att förstärka det pågående pilotprojektet i avsikt att samla erfarenheter av nationellt intresse. Projektet löper ut efter 2017.

Vi är en av elva förskolor och skolor som deltar i projektet med fokus på utveckling av lärarutbildningen samt utveckling och kompetenshöjning i skolan.

 

Framtidens lärare utbildas här

Lärarna på Bäckahagen har ökad kontakt med universitetets lärare vilka har möjlighet att vara på skolan och delta i diskussioner kring studenternas professionsutveckling.  Redan i början av projektet har flera av våra lärare gått en handledarkurs och ytterligare fler har deltagit i seminarier om lärarutbildning. Lärarkåren på Bäckahagen är välutrustad att handleda framtidens lärare.

När studenterna är under handledning på Bäckahagen finns det fler vuxna i klassrummen som har möjlighet att hjälpa eleverna att utveckla sina förmågor.

Med tanke på trygghet i skolan kan vi nu säga att vi har en förstärkning av ungefär 30 studenter som befinner sig i klassrummen, korridorerna, matsalen och ute på rasterna. I korthet, våra elever har flera vuxna som medverkar i deras skoldag.

Bäckahagen som övningsskola ger möjlighet till ökad kunskap, trygghet samt framtidstro till studenterna under den dagliga samvaron med våra handledare och elever.

Dela: