Till innehåll på sidan

Bäckahagen - en övningsskola

Stockholms universitet inledde hösten 2010 ett pilotprojekt med särskilt utvalda övningsskolor, i vilket den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (vfu) genomförs i nära samarbete med några av regionens skolor och deras huvudmän.

Vi är en av många förskolor och skolor som har fokus på utveckling av lärarutbildningen samt utveckling och kompetenshöjning i skolan.

 

Framtidens lärare utbildas här

Lärarna på Bäckahagen har ökad kontakt med universitetets lärare vilka har möjlighet att vara på skolan och delta i diskussioner kring studenternas professionsutveckling.  Redan i början av projektet har flera av våra lärare gått en handledarkurs och ytterligare fler har deltagit i seminarier om lärarutbildning. Lärarkåren på Bäckahagen är välutrustad att handleda framtidens lärare.

När studenterna är under handledning på Bäckahagen finns det fler vuxna i klassrummen som har möjlighet att hjälpa eleverna att utveckla sina förmågor.

Med tanke på trygghet i skolan kan vi nu säga att vi har en förstärkning av ungefär 30 studenter som befinner sig i klassrummen, korridorerna, matsalen och ute på rasterna. I korthet, våra elever har flera vuxna som medverkar i deras skoldag.

Bäckahagen som övningsskola ger möjlighet till ökad kunskap, trygghet samt framtidstro till studenterna under den dagliga samvaron med våra handledare och elever.

Även vårt elevhälsoteam handledare studenter inom sina respektive specialområden. 

Dela: