Välkommen till klass 4 C

Klasslärare: Helena Sjögren

E-post: helena.sjogren@stockholm.se

Telefon: 08- 508  45 268

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro ska anmälas före kl. 07:30 varje dag ditt barn är frånvarande.