Välkommen till klass 4 C

Klasslärare: David Gustafsson

E-post: david.gustafsson@stockholm.se

Telefon: 08- 508 204 28

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro ska anmälas före kl. 07:30 varje dag ditt barn är frånvarande.