Välkommen till klass 5C

Klasslärare: Jonas Meisters

E-post: jonas.meisters@stockholm.se

Telefon: 08- 508 20 414 

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro ska anmälas före kl. 07:30 varje dag ditt barn är frånvarande.