Välkommen till klass 5C

Klasslärare: Clara Bergström

E-post: clara.bergstrom@stockholm.se

Telefon: 08-508 452 68

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro ska anmälas före kl. 07:30 varje dag ditt barn är frånvarande.