Till innehåll på sidan

Elevdemokrati

Elevdemokrati på Bäckahagens skola

På Bäckahagens skola får eleverna komma till tals via klassråd, elevråd, matråd och trygghetsforum; där målet är att eleverna lär sig om demokratiska processer.

Klasserna får genom sina valda representanter komma till tals, med synpunkter, åsikter och förslag till förbättringar och förändringar. På så sätt får eleverna möjlighet att vara med och påverka sin utbildning och den miljö de vistas i.

Eleverna tränas också i att:

  • uttrycka egna åsikter inför grupp,
  • lyssna till och tolerera andras åsikter,
  • formulera egna förslag och
  • ta gemensamma beslut utifrån demokratiska principer.

Klassråd

Ambitionen är att alla klasser ska ha regelbundna klassråd för att diskutera olika frågor. Klasserna utser representanter till elevråd.

Elevråd

Elevrådet träffas regelbundet. Årskurs F–3 träffas en gång i månaden med Likabehandlingssamordnare. Någon ur skolledningen närvarar vid elevråd för årskurs 4–6 och 7-9.

Matråd

Matrådet träffas ungefär två gånger per termin och liksom till elevrådet utser alla klasser en representant.

Likabehandlingsrådet/Bäckaänglar

Likabehandlingsrådet träffas varannan vecka i årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Trygghetsvandring sker två gånger per år för att diskutera tryggheten på skolan och i närmiljön. Åtgärder görs av lokalansvarig i den mån det är möjligt.

 

Dela:
Kategorier: