Till innehåll på sidan

Elevhälsoteamet

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen. Det råder ett ömsesidigt samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. God hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande. Skolverkets artikel om elevhälsans uppdrag utvecklar resonemanget.

Elevhälsoteamet på Bäckahagens skola

På Bäckahagens skola finns ett elevhälsoteam som består av skolledning, skolsköterska, kuratorer, specialpedagoger, speciallärare, psykolog och studie- och yrkesvägledare.

Dela:
Kategorier: