Förskoleklass

Välkommen till förskoleklass

I ett riksdagsbeslut den 15 november bestämdes att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Beslutet börjar gälla den 1 januari 2018, men den första årskull det gäller för är de som börjar höstterminen 2018. Hela betänkandet finns att läsa på riksdagens webbplats.

På Bäckahagen har vi tre förskoleklasser som har undervisningstid mellan klockan 9 – 12. Lunch serveras klockan 12 och därefter fortsätter eleverna i vår fritidsverksamhet.

Fokus i undervisningen

Språk och kommunikation
Skapande och estetiska uttrycksformer
Matematiska resonemang och uttrycksformer
Natur, teknik och samhälle
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Varje termin bjuder vi in till utvecklingssamtal och föräldramöte.
 

Kontaktuppgifter till våra förskolelärare

FA: Lotta Zachrisson                  telefon: 08 508 20 454   e-post: lotta.zakrisson@stockholm.se
FB: Leyla Serin                           telefon: 08 508 20 436   e-post: leyla.serin@stockholm.se
FC: Linnéa Eriksson                   telefon: 08 508 20 448   e-post: ad77267@stockholm.se

4:e lärare: Maria Garpebo           telefon: 08-508 48 343  e-post: maria.garpebo@stockholm.se

 

 

 

Dela:
Kategorier: