Till innehåll på sidan

Fritidsklubben

Efter skoltid har elever i årskurs 4 till 6 möjlighet till omsorg i vår egen regi på fritidsklubben. Ansökan till plats i skolbarnomsorg ska lämnas till expeditionen för handläggning. Uppsägning av plats ska också lämnas till expeditionen.  

Kontakta Camilla Galdon om du har några frågor kring upplägget på fritidsklubben. Telefonnummer: 08-508 45 300

 

Vår klubbverksamhet erbjuder läxläsning vissa dagar och fokuserar på rörelse i alla dess former.

 

 

Dela:
Kategorier: