Till innehåll på sidan

IT på Bäckahagen

Skolans målsättning är att IT ska vara en naturlig del av barnens vardag och fungera som pedagogiska hjälpmedel under lektionerna.

Vi tar hjälp av surfplattor, appar och andra verktyg för att öka elevernas kunskap.

Surfplattorna  är spridda bland våra olika åldersgrupper, där den största satsningen sker på lågstadiet där de används exempelvis för läsinlärning. Förhoppningen är att vi kan fortsätta att utveckla it-satsningar och inom några år erbjuda alla elever Ipadstöd i undervisningen.

Dela:
Kategorier: