Klass 1A

Välkommen till klass 1A!

Klasslärare: Lisa Clarstedt

E-post: lisa.clarstedt@stockholm.se

Telefon: 08-508 20 461

Klasskontakt: Theresia Karlsson, theresia@karlsson@stockholm.se och Sebastian Sarin, sebastian.sarin@stockholm.se

 

Andra undervisande i klassen:

My Tran - idrott och hälsa,08- 508 48 335,  my.tran@stockholm.se
Sanna Norlander - extra lärare idrott, 0761-246530, sanna.norlander@stockholm.se

Helene Andersson- fjärdelärare, 08-508 20 429, helene.i.andersson@stockholm.se

Ylva Svensson- specialpedagog, 08- 508 20 440, ylva.svensson@stockholm.se

Frånvaroanmälan:

Det är viktigt att frånvaroanmäla sitt barn vid sjukdom eller annan frånvaro. Detta görs senast 7:30 varje dag som barnet är frånvarande.

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: