Klass 1B

Välkommen till klass 1B!

Klasslärare: Anna Robertson

E-post: anna.robertson@stockholm.se

Telefon: 08-508 20 460

 

Andra undervisande i klassen:

My Tran - idrott och hälsa, 08- 508 48 335,  my.tran@stockholm.se
Sanna Norlander - extra lärare idrott, 0761-246530, sanna.norlander@stockholm.se

Helene Andersson- fjärdelärare, 08-508 20 429, helene.i.andersson@stockholm.se

Ylva Svensson- specialpedagog, 08- 508 20 440, ylva.svensson@stockholm.se

 

Frånvaroanmälan:

Det är viktigt att frånvaroanmäla sitt barn vid sjukdom eller annan frånvaro. Detta görs senast klockan 7:30 varje dag som ditt barn är frånvarande.

 

Dela:
Kategorier: