Klass 1B

Välkommen till klass 1B!

Klasslärare: Christina Jonsson

E-post: christina.jonsson@stockholm.se

Telefon: 08-508 20 435

Klasskontakt: Arlette Leon, arlette.leon@stockholm.se

 

Andra undervisande i klassen:

My Tran - idrott och hälsa, 08- 508 48 335,  my.tran@stockholm.se
Sanna Norlander - extra lärare idrott, 0761-246530, sanna.norlander@stockholm.se

Ylva Svensson- specialpedagog, 08- 508 20 440, ylva.svensson@stockholm.se

Fjärdelärare: Veronica Olsson, 08-508 449, veronica.olsson@stockholm.se

 

Frånvaroanmälan:

Det är viktigt att frånvaroanmäla sitt barn vid sjukdom eller annan frånvaro. Detta görs senast klockan 7:30 varje dag som ditt barn är frånvarande.

 

Dela:
Kategorier: