Klass 1C

Välkommen till klass 1C!

Klasslärare: Deniz Satici

E-post: deniz.satici@stockholm.se

Telefon: 08-508 45 266

Klasskontakt: Denice Palje, denice.palje@stockholm.se

 

Andra undervisande lärare i klassen:

My Tran - idrott och hälsa,08- 508 48 335,  my.tran@stockholm.se
Sanna Norlander - extra lärare idrott, 0761-246530, sanna.norlander@stockholm.se

Helene Andersson- fjärdelärare, 08-508 20 429, helene.i.andersson@stockholm.se

Ylva Svensson- specialpedagog, 08- 508 20 440, ylva.svensson@stockholm.se

 

Frånvaroanmälan

Det är viktigt att frånvaroanmäla sitt barn vid sjukdom eller annan frånvaro. Detta görs senast klockan 7:30 varje dag som eleven är frånvarande.

 

Dela:
Kategorier: