Klass 2A

Välkommen till klass 2A

Klasslärare: Christer Brehe

E-post: christer.brehe@stockholm.se

Telefon: 08-508 20 466

Klasskontakt: Jessica Westerberg, jessica.westerberg@stockholm.se och Markus Tärnblom, markus.tarnblom@stockholm.se

 

Andra undervisande i klassen är: 

Frånvaroanmälan

All frånvaro ska anmälas före kl. 07:30 varje dag ditt barn är frånvarande.

Dela:
Kategorier: