Klass 2B

Välkommen till klass 2B!

Klasslärare: Anna Robertson

E-post: anna.c.robertson@stockholm.se

Telefon: 08-508 204 60

Klasskontakt:

 

Andra undervisande i klassen är: 

My Tran- idrott och hälsa 08-508 48 335, my.tran@stockholm.se
Sanna Norlander, extra lärare idrott, 0761-246530, sanna.norlander@stockholm.se
Marja Miiki - fjärdelärare, marja.miiki@stockholm.se
Ann-Sofie Berglund- speciallärare 08-508 20 422, ann-sofie.berglund@stockholm.se

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro ska anmälas före kl. 07:30 varje dag ditt barn är frånvarande.

Dela:
Kategorier: