Klass 2B

Välkommen till klass 2B!

Klasslärare: Stina Gustafsson

E-post: stina.gustafsson@stockholm.se  

Telefon: 08-508 42 162

Klasskontakt: Jimmy Ekelund, jimmy.ekelund@stockholm.se

 

Andra undervisande i klassen är: 

My Tran- idrott och hälsa 08-508 48 335, my.tran@stockholm.se
Sanna Norlander, extra lärare idrott, 0761-246530, sanna.norlander@stockholm.se
Rebecka Kåse - fjärdelärare, rebecka.kase@stockholm.se
Ann-Sofie Berglund- speciallärare 08-508 20 422, ann-sofie.berglund@stockholm.se

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro ska anmälas före kl. 07:30 varje dag ditt barn är frånvarande.

Dela:
Kategorier: