Klass 2C

Välkommen till klass 2C

Klasslärare: Åsa Svedin

E-post: asa.svedin@stockholm.se

Telefon: 08-508 42 129

Klasskontakt: Vladimir Cinarevic, vladimir.cinarevic@stockholm.se

 

Andra undervisande i klassen är:

My Tran- idrott och hälsa 08-508 48 335, my.tran@stockholm.se
Sanna Norlander, extra lärare idrott, 0761-246530, sanna.norlander@stockholm.se
Rebecka Kåse - fjärdelärare, rebecka.kase@stockholm.se
Ann-Sofie Berglund- speciallärare 08-508 20 422, ann-sofie.berglund@stockholm.se

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro ska anmälas före kl. 07:30 varje dag ditt barn är frånvarande.

 

Dela:
Kategorier: