Klass 3B

Välkomen till klass 3B!

Klasslärare: Sophie Lindell 

E-post: sophie.lindell@stockholm.se

Telefon: 08-508 20 423

Klasskontakt: Göran Lundgren, goran.lundgren@stockholm.se

 

Andra undervisande i klassen är:

My Tran- idrott och hälsa 08-508 48 335, my.tran@stockholm.se
Sanna Norlander, extra lärare idrott, 0761-246530, sanna.norlander@stockholm.se   
Monica Franzén- fjärdelärare,08-508 20 431, monica.franzen@stockholm.se 
Ylva Svensson- speciallärare, 08-508 20 440, ylva.svensson@stockholm.se

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro ska anmälas före kl. 07:30 varje dag ditt barn är frånvarande.

 

Dela:
Kategorier: