Klass 3B

Välkomen till klass 3B!

Klasslärare: Stina Gustafsson

E-post: stina.m.gustafsson@stockholm.se

Telefon: 08-508 42 162

Klasskontakt:

 

Andra undervisande i klassen är:

My Tran- idrott och hälsa 08-508 48 335, my.tran@stockholm.se
Sanna Norlander, extra lärare idrott, 0761-246530, sanna.norlander@stockholm.se   
Ulrika Hoffmann- fjärdelärare, ulrika.hoffmann@stockholm.se
Ylva Svensson- speciallärare, 08-508 20 440, ylva.svensson@stockholm.se

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro ska anmälas före kl. 07:30 varje dag ditt barn är frånvarande.

 

Dela:
Kategorier: