Till innehåll på sidan

Kurator

På Bäckahagens skola finns kuratorer som arbetar måndag till fredag. Kuratorerna lyder under Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400).

 

Kontaktuppgifter

Kuratorerna arbetar också med främjande och förebyggande arbete kring likabehandling på respektive stadie.

Skolkurators uppdrag

Kuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen. Att se eleven i sitt sammanhang innebär att ta reda på och förstå hur eleven har det på fritiden, i familjen och i klassen. Det innebär också att arbeta för förändring och att arbeta för att problem inte ska uppstå eller förvärras. Det kan vara direkt via samtal med elever eller grupper eller indirekt via skolpersonal eller föräldrar. Vi arbetar både med förebyggande insatser och i situationer där svårigheter uppstått.

Någon att prata med?

Om du som elev behöver någon att prata med eller har ett bekymmer är det bara höra av dig. Du kan titta förbi på våra rum, maila eller be din lärare eller förälder kontakta oss. Som kurator har vi tystnadsplikt vilket innebär att vi inte får berätta för någon annan vad eleverna pratar med oss om.

Exempel på saker du kan prata med oss om är:
• din skolsituation
• oro/rädslor
• stress
• hemsituationen
• osäkerhet/ dåligt självförtroende
• alla sorters funderingar och tankar kring livet och allt därtill
• om du har svårt att komma iväg till skolan

 

Även du som förälder är välkommen att höra av dig till oss om du har några funderingar eller känner oro för ditt barn.

 

Dela:
Kategorier: