Kurator

På Bäckahagens skola är vi två kuratorer som arbetar måndag till fredag.

Kontaktuppgifter

Mattias Norlander arbetar med elever årskurs F-9 och närvaro för alla årskurser, du når honom på telefon 08-508 20 433 eller via e-post Mattias.Norlander@stockholm.se. Kurator Moa Norman nås på moa.norman@stockholm.se och telefon 08-508 204 04.

Skolkurators uppdrag

Skolkurators arbetsuppgifter består av frågor som rör elevernas psykosociala hälsa. Det kan vara direkt via samtal med elever eller grupper eller indirekt via skolpersonal eller föräldrar. Vi arbetar både med förebyggande insatser och i situationer där svårigheter uppstått.

Någon att prata med?

Om du som elev behöver någon att prata med eller har ett bekymmer är det bara höra av dig till Mattias eller Cecilia. Du kan titta förbi på våra rum i Ljushallen, maila eller be din lärare eller förälder kontakta oss. Som kurator har vi tystnadsplikt vilket innebär att vi inte får berätta för någon annan vad eleverna pratar med oss om.

Exempel på saker du kan prata med oss om är:
• din skolsituation
• oro/rädslor
• stress
• hemsituationen
• osäkerhet/ dåligt självförtroende
• alla sorters funderingar och tankar kring livet och allt därtill
• och mycket mer

Även du som förälder är välkommen att höra av dig till oss om du har några funderingar eller känner oro för ditt barn.

 

Dela:
Kategorier: