Läxor & prov 7c

Vecka 45

SO - Redovisning fördjupningsuppgift. Omprov Geografi tisdag 3/11.

 

Tisdagen den 3 november

Biologi prov Ekologi. För att förbereda dig till provet använder du dina anteckningar, stencil med sammanfattning av alla begrepp inom Ekologi och Biologi boken sid. 9-19, 118-124,

126-138, 144-165.

Vecka 46

Läxa i tyska till onsdag 11/11, om ett disko i Tyskland, ur annan lärobok: Text och glosor. Rep. av veckodagar i detta kapitel.

Vecka 47

Läxa i tyska till onsdag 18/11, kunna böja verbet "gehen" i presens i alla 6 former samt veta skillnaden mellan du/ihr/Sie-tilltal. Rep. inför provet v.48.

Vecka 48

Prov i B-språk, onsdagen 25/11.

Franska:skolämnen/veckodagarna/klockan/saker i klassrummet/verben avoir,être,le,la,l'

Vecka 49

Tisdag: prov i musik, Blues,rock

Vecka 50

Vecka 51

Vecka 2.

Vecka 3.

Tyska: Läxa till ons. 20/1: Kap. 6A, endast glosor.

Vecka 4.

NO, Kemi: Läxförhör 1/2  Grundbegrepp i Kemi Atomens uppbyggnad, Grundämne, Kemisk förening, Kemiska beteckningar. 

Blandninga:r Lösningar(mättade, omättade), Slamning, Emulsion, legering. 

Separations metoder: Filtrering, Destillering.

Tyska: Läxa till ons. 27/1: Våra presentationer av 3 påhittade personer och hur de bor; kunna de totalt 15 meningarna utantill.

Vecka 5

Vecka 6

NO. Kemi Läxa till tisdag, 9/2  Stencil- grundämnen, atomer och molekyler.  Labrapport: Ostframställning, Lösningsmedel, Magnesium. Digilär : Kapitel 1 Grundämnen och atomer. Instuderingsfrågor, arbetsuppgift 1 (fylla i tabellen om antalet protoner och elektroner).

Tyska. Läxa till ons. 10/2: Kap. 10A; endast glosor. Om musikinstrument.

Vecka 7

Läxa till träslöjdsprov

Vecka 8

Prov i träslöjd

Moderna Språk prov : Spanska Deises grupp: onsdag 24/02 hörövningsprov och fredag 26/02 skriftligt prov.

                                : Franska kap. 3 a,b,c sid. 46-63.  Prov i tyska, ons. 24/2.

Vecka 11

Kemi Prov tisdag 15/3   Atom modell. Molekylförening, jonförening. Syror och baser. sid. 38-46 i kemiboken. Kemiska reaktioner. sid 21-28. Repetera respektiva kapitel  på digilär.

Labrapport nummer 4 om magnesiumklorid, nummer 3 om magnesiumoxid.

Vecka 18

Moderna Språk prov: Spanska Deises grupp: måndag 2/5 hörövningsprov och onsdag 4/5 skriftligt prov.

 Prov i tyska, franska måndag den 2/5.

Vecka 18 omprov träslöjd i sal Teknikrummet. Dagar: Måndag kl. 15:15 Tisdag kl. 15:15 Onsdag kl 15:15

Vecka 20:

Ons. 18/5: Tyska. Kap. 14B; text och glosor. 

Dela: