Likabehandlingssamordnare

Vår Likabehandlingssamordnare heter Janice Marega och har arbetat på Bäckahagens skola sedan 1996 och hon lyder under Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontaktuppgifter

Janice nås enklast på telefon: 08-508 20 413 eller på mail: Janice.marega@stockholm.se

Likabehandlingssamordnarens uppdrag

Arbetsuppgifterna består i att främja och förebygga likabehandling samt vårt agerande i akuta skeenden. Arbetet läggs upp på individ, grupp och organisationsnivå i ett årshjul där de olika arbetsmomenten läggs in.

Exempel på likabehandlingssamordnarens åtaganden:

 • Rekrytera nya Bäckaänglar (september)
 • Leda Likabehandlingsrådet (= LBR, bäckaänglar) årskurserna 4-6 och 7-9
 • Leda elevrådet årskurs 1-3
 • Trygghetsvandra höst och vår med årskurs 1-3, LBR årskurs 4-6 och årskurs 7-9
 • Uppmärksamma exempelvis FN-dagen, initierar arbete kring Trygghetsdagen
 • Arbeta med trygghetsenkäten för årskurs F-9. Informera och analysera resultat, samt sätta in olika insatser utifrån resultaten
 • Insamling av material från verksamheten för att främja likabehandling
 • Upprätta en ny likabehandlingsplan i december-januari
 • Arbeta med Värdegrundsgruppen och hålla i workshop kring värdegrund
 • Informera och leda gruppverksamhet utifrån till exempel utanförskap, främlingsfientlighet, rasism och diskrimineringsgrunderna.
 • Samtala och stötta personal
 • Utreda en del kränkningsärenden
Dela: