Likabehandlingssamordnare

Vår likabehandlingssamordnare, Janice Marega, som även är kurator, har arbetat på Bäckahagens skola sedan 1996. Hon lyder under Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontaktuppgifter

Janice nås enklast på telefon: 08-508 20 413 eller på mail: Janice.marega@stockholm.se

Likabehandlingssamordnarens uppdrag

Arbetsuppgifterna består i att främja och förebygga likabehandling och leda arbetet i värdegrundsgruppen som består av kuratorerna, Jenny och Moa. Arbetet läggs upp på individ, grupp och organisationsnivå i ett års hjul där de olika arbetsmomenten läggs in.

Exempel på likabehandlingssamordnarens åtaganden:

  • Rekrytera nya Bäckaänglar (september)
  • Leda Likabehandlingsrådet (= LBR, bäckaänglar) i åk 4-6
  • Trygghetsvandra höst och vår med bäckaänglar åk 4-6
  • Uppmärksamma viktiga dagar på året såsom, FN-dagen, Förintelsens minnesdag, Internationella kvinnodagen m.fl.
  • Initierar arbete kring Trygghetsdagen
  • Insamling av material från verksamheten för att främja likabehandling
  • Upprätta en ny likabehandlingsplan i december-januari.
  • Arbeta med Värdegrundsgruppen och hålla i workshop kring värdegrund
  • Informera och leda gruppverksamhet utifrån till exempel vett och etikett på nätet, utanförskap, främlingsfientlighet, rasism, diskrimineringsgrunderna m.m
  • Samtala med och stötta personal

 

Dela: