Till innehåll på sidan

Modersmål och studiehandledning

Eleven har rätt till modersmålsundervisning om eleven har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska. Eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om eleven har grundläggande kunskaper i språket och att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Modersmålsundervisning

Föräldrar som önskar att deras barn ska delta i modersmålsundervisning  måste lämna in en Anmälningsblankett om Modersmål till expeditionen. Efter anmälan kan eleven börja omgående. Modersmålsläraren kontaktar hemmet och meddelar tid och sal.

Modersmålsundervisningen är obligatorisk för anmälda elever. Frånvaro registreras. Elever i årskurs 6-9 får betyg. Om förälder önskar att eleven inte längre ska delta i undervisningen måste en Avanmälningsblankett lämnas in till expeditionen.

Studiehandledning

Elev som är nyanländ eller av annat skäl behärskar svenska dåligt har rätt till studiehandledning, vilket innebär att en modersmålslärare hjälper eleven med sitt skolarbete på modersmålet. Det är mentor eller klassförestånadre som söker studiehandledning för sin elev hos rektor.

 

Dela:
Kategorier: