Var uppmärksamma !

Vi har idag uppmärksammat en blottare som åker runt i permobil på gångvägarna runt skolan.

Likaså har har vi haft en vit bil som cirkulerat på parkeringsplatsen, människorna i bilen har försökt ta kontakt med elever på skolan.

Vi har ringt polisen, polisen har varit här och genomsökt området.

Vi önskar att barnen får sällskap till och från skolan/fritids.

All personal på skolan är informerad och håller uppsikt under raster och övrig verksamhetstid.

Med vänlig hälsning Sabine Albertsson Rektor

Dela: