Rättelse Föräldramöte för våra nya förskoleklasser HT 2013

Det brev som har gått hem till er föräldrar har en felaktighet, följande information skulle ha stått i brevet "föräldramötet som var inbokat till den 30 maj är framflyttat till den 15 augusti kl 18.00 " i brevet står den 30 juni vilket är felaktigt.

Vi har även skickat ut denna information per post till samtliga inbjudna .

Vi ber om ursäkt för det som inträffat och hoppas på er förståelse.

Med vänlig hälsning Sabine Albertsson och Margareta Lyrenäs

Dela: