Trygghetsvandringar

Som en del i trygghetsarbetet på skolan kommer jag att gå trygghetsvandringar med representanter från elevråden både i och runtom skolan. Syftet är att ta reda på var eleverna känner sig otrygga och därefter tillsammans med elevråden och rektor sätta in insatser för att förebygga mobbning, kränkningar och utsatthet utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Vi startar den 14/11 kl. 09.00 - 10.30 med åk 1-2. Samma dag kl. 11.45 - 13.00 fortsätter jag med åk 3-5.  Den 20/11 kl. 09.00 - 10.30 är det dags för åk 6-9.

Janice Schlossman (kurator)

 

Dela: