Elevrådet på Bäckahagen i åk 6-9.

Varje klass har utsett 2 representanter.Totalt blir det 16 elever som har träffats vid 4 tillfällen under ht 2013.Elevrådets tema har denna termin varit trygghet,trivsel och arbetsro.

Vid vårt senaste möte valde vi 4 st elevskyddsombud som ska vara med vid våran skyddsrond.

Under kommande veckor skall klasserna diskutera en enkät som handlar om tryggheten i skolan.

Elevrådet ska i januari (2014) sammanställa enkäten tillsammans med rektor.

Resultaten från enkäten kommer vi att använda för att förbättra trygghet, trivsel och arbetsro.

Med vänlig hälsning

Alva Mogert Palm 6a,Diana Forsborg Lundén 6a och Sabine Albertsson Rektor

Dela: