Ny tjänst - Likabehandlingssamordnare

Jag kommer att vara tjänstledig som kurator och istället arbeta som likabehandlingssamordnare på skolan vilket innebär att jag mer ska rikta in mig på frågor som rör likabehandling, diskriminering och kränkningsarbete. Arbetet kommer att handla om hur vi i skolan skapar ett främjande och tillfredsställande arbetsklimat utifrån likabehandling. Jag kommer under året också att initiera flera förebyggande insatser utifrån en kartläggning. För mer info och kontakt nås jag på tnr: 08 - 508 20 413, janice.schlossman@stockholm.se

Kom gärna med idéer kring likabehandling!

 

Dela: