Kick off för elevrådet i åk 6-9

Den 20 november ska elevrådet på en heldagskonferens.Temat för dagen är "arbetsro på alla lektioner ". Elevrådet ska tillsammans med mig ,likabehandlingssamordnare Janice och skolsköterskan Louise sammanställa en trivselenkät som vi har genomfört i våra klasser åk 6-9.

Sammanställningen mynnar sedan ut i en presenation analys och en handlingsplan.

Elevrådsordförande,sekreterare och jag presenterar sedan detta för klasserna och våra lärare.

Mvh Rektor Sabine

Dela: