Information om skolval 2015

Elever som planerar fortsätta sin skolgång på Bäckahagen höstterminen 2015 behöver inte göra något val. Endast elever som planerar att byta skola ska göra val via e-tjänsten.
Mer information om skolvalet finns på www.stockholm.se/skolval.
Vi kommer ha ett möte för våra nuvarande år 6 blivande år 7 och deras föräldrar 3/2 17.30–18.30 i skolans matsal. På det mötet kommer deras blivande lärare att presentera sig.

Med vänlig hälsning
Carl Colliander
Biträdande rektor

Dela:
Kategorier: