Våra meritvärden 2015 och skolstart.

Stockholmselever får rekordhöga meritpoäng kunde man läsa i Dn igår.

Alla elever ska uppleva att han/hon lyckas och att han/hon möts av positiva förväntningar. Personalens förväntningar och förhållningssätt genomsyras av att eleven är kompetent. Vi är den bästa skolan och vi har de bästa eleverna. Vi har höga förväntningar på våra resultat, på våra elever, på oss själva samt på elevernas föräldrar. Alla elever ska nå sin fulla potential.

Under det gågna läsåret har våra elever och vår personal  jobbat hårt med resultaten i samtliga årskurser men särskilt i åk 9. Vårat genomsnittliga meritvärde ligger på ca 190 poäng inkl de elever som har gått i svensk skola två år och mindre. De elever som har gått i svensk skola  2 - 10 år har ett genomsnittligt meritvärde på ca 225 poäng.

Dessa resultat är vi på vår skola väldigt nöjda med, men inför detta läsår strävar vi såklart efter ännu bättre resultat.

Vi kommer under detta läsår göra en särskild satsning på simning och idrott och hälsa ,vi kallar det Hjärna rörelse så håll utkik på hemsidan efter mer information av Ronnie Iveslätt och Eva Krantz.

Jag vill passa på att hälsa alla nya och gamla elever föräldrar och medarbetare varmt välkomna till kommande läsår..

Lärarna börjar den 10/8 (brev har skickats hem.)

Elever i våra Förskolekleklasser börjar den 17 augusti kl 9.00 samling påskolgården vid "Pandahuset".

Elever i åk 1-9 börjar den 19 augusti kl 9.00.

Åk 1-6 samlas på skolgården vid "Pandanhuset.

Alla elever äter lunch i from 19 augusti,schema för första veckan presenteras första skoldagen, likaså hur ordinarie schema ser ut.

Åk 7-9 samlas i sina hemklassrum.

Nya elever till samtliga årskurser F-9 kan få hjälp att hitta sin klass och sina lärare på expiditionen.

Välkomna till ett nytt spännande läsår, hälsar rektor Sabine Albertsson

Dela: