Information med anledning av händelserna i Trollhättan

Med anledning av den tragiska händelsen i Trollhättan under torsdagen vill vi lite kort berätta om hur vi arbetar med säkerhetsfrågorna på skolan. Det är också viktigt att veta att det som har hänt i Trollhättan är ytterst ovanligt.

Vi på skolan har både ett förebyggande arbete och en handlingsplan i händelse av kriser på skolan. I detta läge är det också viktigt att vuxna i elevernas närhet fångar upp deras frågor och oro.

Vår skola har en krispärm och en krisgrupp som agerar akut och förebyggande. Vi har idag uppdaterat våra rutiner. Nya rutiner för besökande gäller och ny information kommer att anslås på skolans samtliga ytterdörrar.

Föräldrar, elever och personal är såklart självklara på vår skola. Andra besökare måste anmäla sig till expeditionen och få ett intyg att de får vistas i skolan och under vilken tid detta gäller. Annat besök - av exempelvis hantverkare och externa konsulter - ska vara föranmält och godkänt av någon skolledare. Övriga personer blir avvisade, om så krävs med polisassistans.

Alla vuxna på skolan uppmanas att fråga personer som de ej känner igen, vilka de är och vilket ärende de har på skolan. Vi har ett antal korridorsvärdar på skolan som har till uppgift att hålla koll på personer som inte tillhör vår skola.

Vi kommer också att utöver våra brandövningar träna en inrymning, dvs hur vi skulle agera om det kommer in en sk "galning".

Vi tycker att händelsen är mycket tragiskt och är ledsna och upprörda och vi kommer göra allt vad vi kan för att öka säkerheten på vår skola samt agera klokt i händelser av kris.

Vi vill inte genom denna information oroa utan informera er om vårt arbete när kris uppstår i andra skolor eller andra verksamheter.

Med vänlig hälsning, Rektor Sabine Albertsson.

Dela: