En väg in med idrott

Monika Boman, idrottslärare på Bäckhagens skola i Bandhagen, har flera knep för att få med sig alla elever. Oavsett bakgrund och hur länge de varit i Sverige. I klassen finns nyanlända elever från flera länder, bland annat Afghanistan och Tjetjenien.
– Jag försöker hjälpa var och en att ta fram sina egna styrkor, säger hon i utbildningsförvaltningens tidning LÄRA Stockholm.

Det grundläggande för att lyckas skapa förtroende är att eleverna respekterar varandra och då måste lärarna bli förebilder menar Monika Boman, idrottslärare sedan 13 år i socioekonomiskt utsatta områden.

– Det måste upprepas ständigt för att de inte ska glömma. Det underlättar såklart att vi lärare har många olika, kulturella bakgrunder. Vi tycker om olikheter och ser det som en källa till rikedom, säger hon samtidigt som hon kollar att 8B verkligen tränar danssteg.

Eleverna får utveckla egen koreografi i små grupper utifrån de grundsteg som är lika för alla. Nu, i början, ser det minst sagt rörigt ut.

– Jag ser till att blanda grupperna på egen hand. Det gäller att göra det rätt så att mixen fungerar och alla utvecklas positivt själva och tillsammans, säger hon och det hörs att det är en insikt som kommit med erfarenhet.

I början såg hon inte varje elevs förutsättningar och känslighet lika bra som i dag. Då ställde hon samma krav på alla.

– Men det gäller att anpassa sig och förändra kraven som ställs på varje elev utifrån den individuella bakgrunden och förutsättningen. De bär med sig olika upplevelser och jag måste känna in dem för att kunna möta var och en. Då kan vi kommunicera på riktigt.

Ofta tar det ett tag. Elever som är nyanlända måste först lära sig tillräckligt bra svenska och det försöker skolan lösa genom att tidigt para ihop dessa elever med en kompis, som pratar bra svenska och samtidigt behärskar det gemensamma modersmålet.

Det är också ett sätt att göra den nyanlända eleven mindre ensam, öppna möjligheten till en väg in.

När varje grupp i slutet visar upp sitt personliga dansnummer ser de ut att vara halvvägs till Broadway.  

– Jag tycker vi lyckats mycket bra med att skapa en skola som fungerar väl och där vi alla trivs, ler hon stort.

Läs hela artikeln i LÄRA #6

text: Timothy Tore Hebb
bild: Robert Blombäck

Dela: