Bilkaos på morgonen 7.50 - 8.15

Hej alla föräldrar som skjutsar sina barn till vår skola.

Vi har uppmärksammat att föräldrar ofta lämnar sina barn och har svårt att hitta ett bra ställe att parkera bilen på. Detta medför en stor säkerhetsrisk för alla som kommer gående till skolan.

Jag vädjar till alla föräldrar att vara mycket försiktiga vid all biltrafik vid skolan och helst följa med och lämna sina barn utan att ta bilen. Jag vill att vi alla ska vara rädda om våra barn så att det inte händer någon olycka på grund av biltrafik utanför skolan.

Med vänlig hälsning Rektor Sabine

Dela: