Skolinspektionen kommer och besöker vår skola.

Hej, den 9/3-11/3 -16 kommer skolinspektionen på besök.De kommer intervjua elever ,lärare,rektorer och elevhälsopersonal.Inspektörerna kommer också att delta i verksamheten.

Den 9/3 börjar elevernas lektioner tidigast 8.45, fritidshemmen är öppet som vanligt.

Detta är en regelbunden tillsyn där inspektörerna ska hjälpa oss att utveckla verksamheten så att alla elever får den undervisning de har rätt till.

Du kan läsa mer om inspektionen i det bifogade dokumentet.

Mvh Rektor Sabine Albertsson

Dela: