Ombyggnad och utökning av skolans verksamhet.

 

Hej !

SISAB sökt bygglov för paviljongsetablering på Bäckahagens skola.

Se bifogade filer för detaljer.

Bygglovshanteringen är beräknad till maximalt 10 veckor om inte kompletteringar krävs.

Möjlighet till överklaganden gör även det att tidsplanen kan ändras.

När/om bygglov beviljas ges ett startdatum och inför detta hålls ett möte som SISAB bokar där

mer detaljerad tidsplan ges och annan nödvändig information.

Du som har frågor kring detta kan ta kontakt med mej. Paviljongerna planeras att ligga på skolgården bakom det s.k "Pandahuset" i linje med befinliga huskroppar.

Se ritningar som bifogas. För att se dessa ritningar scrollar du längst ner på den högra sidan.

Parallellt med detta planeras även en ny köksbyggnad eftersom skolans kök måste renoveras, likaså har vi inlett ett projekteringsarbete för en ombyggnad av skolan.

Dessa arbeten har med politiska beslut att göra och att vår skola växer i takt med att elevantalet stadigt ökar.

 

Med vänlig hälsning Rektor Sabine

 

Dela: