Information om skolstart för höstterminen 2017 och gemensamt föräldramöte

Årskurs F-9

Skolstart 16 augusti kl. 09.00.  

Varmt Välkomna till Vår skola.

Vi träffas på skolgården som ligger längst bort från huvudentren.

Följ skyltar märkta med "Välkomna till Vår skola Upprop "

Hälsningar

rektor Sabine Albertsson och medarbetare.

 

 

Förskoleklasser

Sexåringar som anmält sig kan börja fritidsverksamhet redan 9 augusti. Inskolning börjar den 16 augusti kl. 09.00. Vi samlas vid flaggstången utanför Pandan.

Gemensamt föräldramöte 12 september

Den 12 september har vi ett gemensamt föräldramöte mellan 17:30 och 20:00.

17:30-17:50 Gemensam info matsalen årskurs Förskoleklass

18:00-18:20 Gemensam info årskurs 1-3

18:30-18:50 Gemensam info årskurs 4-6

19:00-19:20 Gemensam info årskurs 7-9

Den gemensamma informationen håller skolledningen och EHT i , vi ses i matsalen och sedan hålls möten i respektive klass innan eller efter gemensam information.

 

Dela: