Begränsade parkeringsmöjligheter på skolan

Bäckahagens skola har ett begränsat antal parkeringsplatser som kan ta slut väldigt snabbt. Det är svårt att hitta plats vid stora samlingar som skolavslutningar och föräldramöten, men även när föräldrar lämnar barnen på morgonen. Det finns parkeringsplatser i anslutning till fotbollsplanen och idrottshallen som tillhör närliggande bostadsrättförening. Det är förbjudet att använda de platserna. Skolans ledning hoppas att föräldrar tar hänsyn till detta och allra helst tar sig hit utan bil, alternativt hittar en ledig parkeringsplats längre bort från skolans område.

Dela:
Kategorier: