Ombyggnation av kök och matsal

Ett inriktningsbeslut är fattat att Bäckahagens skola ska påbörja en ombyggnation. Första steget är att bygga om kök och matsal. Därefter kommer hela skolan moderniseras. Vi kommer ha tillgång till vår nuvarande matsal och kök under tiden som man planerar att bygga ett nytt skolhus. Det nya skolhuset kommer att stå där för närvarande fritidshem busebo står. Busebos verksamhet kommer flyttas in i huvudbyggnaden.

Mer info kommer fortlöpande.  

Dela: